Open menu

Schoonmakend Nederland Verzekeringen

Vragen of meer informatie?
Bel naar 010 - 288 44 22

Als schoonmaakbedrijf zult u en uw personeel dagelijks werken met hoogwerkers, schrobmachines en aanhangers. Met de werkmaterieelverzekering verzekert u uw hoogwerkers en aanhangers voor een lage premie. Schade aan andere zaken die zijn veroorzaakt door het verzekerde object, zijn verzekerd tot een maximum bedrag van € 500.000,-. Ook wanneer er eventueel schade zou ontstaan aan de bestuurder zelf tijdens het bedienen is deze standaard meeverzekerd. Heeft u een tijdelijk een vervangend object nodig? Zonder meerkosten zit dit bij de polis inbegrepen.

 • Veel schoonmaakbedrijven hebben hoogwerkers, schrobmachines en aanhangers welke goed verzekerd moeten worden, wij kunnen dit tegen een zeer scherpe premie.
 • Schade aan andere zaken die zijn veroorzaakt door het verzekerde object, zijn verzekerd tot een maximum bedrag van € 500.000,-.
 • Eventuele schade aan de bestuurder is standaard meeverzekerd.
 • Een tijdelijk vervangend object is zonder meerkosten meeverzekerd. Voor dit object geldt dezelfde dekking als het tijdelijk vervangen object.
 • Is er een cascodekking aanwezig? Dan kunt u ook rekenen op de volgende dekkingen:
 • Objecten van zes jaar of jonger zijn verzekerd tegen nieuwwaarde tot maximaal de verzekerde som.
 • Objecten ouder dan zes jaar zijn verzekerd voor de waarde die het object heeft onmiddellijk voor het schadevoorval. Hierbij geldt minimaal 30% van de originele aanschafwaarde en maximaal de verzekerde som.
 • Dekking voor zogenaamde ‘eigen gebrek schade’ voor objecten die zeven jaar of jonger zijn.
 • In geval van een gedekte cascoschade ontvangt u een vergoeding van noodzakelijk gemaakte kosten voor een
 • vervangend object. Deze vergoeding is maximaal 20% van het verzekerde bedrag van het uitgevallen object.
 • Is er alleen een beschadiging aan de banden? Dan is dit meeverzekerd.

Vrijblijvende offerte aanvragen

Aanhef