Open menu

Schoonmakend Nederland Verzekeringen

Vragen of meer informatie?
Bel naar 010 - 288 44 22

Als ondernemer neemt u belangrijke beslissingen voor uw organisatie. Hierbij denkt u vooral aan wat goed is voor uw onderneming. U zult niet meteen stilstaan bij de mogelijke aansprakelijkheid die u zelf loopt. In principe is de vennootschap aansprakelijk voor bijvoorbeeld de schulden die worden gemaakt. Tóch kan het voorkomen dat u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld.

Wat is een bestuurdersaansprakelijkheids verzekering?

Om te voorkomen dat u persoonlijk moet opdraaien voor een bestuurdersfout, is er een betaalbare verzekeringsoplossing beschikbaar. Dit noemen we een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van Schoonmakend Nederland Verzekeringen beschermt uw privévermogen tegen de gevolgen van een fout die u als bestuurder maakt. Bestuurders en toezichthouders hebben te maken met:

 • Interne aansprakelijkheid: Indien u als bestuurder of toezichthouder tekortschiet in de vervulling van uw taak, kan het bedrijf zelf u aansprakelijk stellen.
 • Externe aansprakelijkheid: Indien u onzorgvuldig handelt naar derden, zoals crediteuren, de belastingdienst of uw werknemers, kunt u door hen aansprakelijk gesteld worden.

Waarom een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

Een aansprakelijkheidsclaim kan al snel flink in de papieren lopen. Ook als een claim door de rechter wordt afgewezen, brengt dit hoge juridische kosten met zich mee. Bent u als bestuurder onverzekerd, dan draait u persoonlijk op voor eventuele schadeclaims en/of hoge advocaatkosten.

Dit gaat ten koste van uw privévermogen, zoals uw huis, auto en spaargeld. Deze vermogensschade is niet gedekt op de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). Deze dekt alleen aanspraken voor materiële en personenschade.

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van OSB Verzekeringsdienst biedt een uitgebreide dekking tegen een aantrekkelijk tarief. De verzekering sluit naadloos aan op de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) van Schoonmakend Nederland Verzekeringen.

Waar kunt u zich voor verzekeren?

Er zijn verschillende situaties waarin u aansprakelijk gesteld kunt worden en waarbij de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering uitkomst biedt. U kunt denken aan:

 • Risicovol investeren Als blijkt dat u zonder gedegen onderzoek investeringen gedaan heeft die verkeerd uitpakken kunnen leveranciers u aansprakelijk stellen als u niet in staat bent hun facturen te voldoen.
 • Onvolledige boekhouding De belastingdienst kan u aansprakelijk stellen als u uw boekhouding heeft verwaarloosd.
 • Fusie en overname Werknemers kunnen u aansprakelijk stellen als u een overname doet die financieel onvoordelig uitpakt waardoor u de salarissen niet meer kunt betalen.
 • Faillissement De curator kan u aansprakelijk stellen bij een faillissement als blijkt dat u de administratie niet op orde heeft. Zoals bijvoorbeeld met het te laat deponeren van jaarrekeningen.

Verder zijn de volgende personen verzekerd op deze polis:

 • Bestuurders en toezichthouders
 • Medebeleidsbepalers
 • Voormalig verzekerden
 • Rechtsopvolgers
 • Vereffenaars

Als laatst bestaat de dekking uit twee elementen: de kosten van verweer en de kosten van de uiteindelijke schadeclaim indien u als bestuurder aansprakelijk blijkt te zijn.

Als er sprake is van opzet zijn de kosten niet gedekt op de polis. Ook als de schade alleen bestaat uit opgelegde boetes of dwangsommen is dit niet gedekt. Daarnaast is er geen dekking bij ongerechtvaardigde bevoordeling van verzekerden of derden.

Interesse in de bestuurdersaansprakelijkheid verzekering?

Overweegt u om een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten of wilt u hier meer informatie over? Vul onderstaand formulier in en onze specialisten nemen binnen 5 werkdagen contact met u op. 

AanhefBent u lid van Schoonmakend Nederland?